PRIVACYVERKLARING HUID- EN OEDEEMTHERAPIE DOETINCHEM

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem (hierna te noemen Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem verstrekt.
Huidtherapie Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw medische gegevens

WAAROM HUID- EN OEDEEMTHERAPIE DOETINCHEM GEGEVENS NODIG HEEFT
Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

HOE LANG HUID- EN OEDEEMTHERAPIE DOETINCHEM GEGEVENS BEWAART
Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN
Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. www.huid-doetinchem.nl. Huid-en Oedeemtherapie Doetinchem gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huid-doetinchem.nl
Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem op via info@huid-doetinchem.nl

www.huid-doetinchem.nl is een website van www.DTGwebsites.nl Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres en tevens Postadres:
Huid- en Oedeemtherapie Doetinchem Bachlaan 2b, 7002MZ Doetinchem
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 09212653
Telefoon: 0314-842799
E-mailadres: info@huid-doetinchem.nl